Tu więzy krwi nie będą w stanie powstrzymać żądzy władzy. Naprzeciw siebie staną siostry, a córka wystąpi przeciw matce